Plastspont

Plastspont kan användas för hållbara och vattentäta spontväggar i myrar, sjöar eller hamnar
Livslängd på 50 år