Broränna Kabelränna

Kabelrännan används som:
– Broränna på broar utmed järnvägar
– Kanalisation till ställverk, eller annan verksamhet.