Plastspont

Plastspont är tillverkade av hållbara material och innehåller inga giftiga ämnen. De är korrosionsbeständiga, UV-beständiga och ogenomträngliga för till exempel trämask.
Plastspont kan sättas ner, vibreras, tryckas eller grävas ner. Som hjälp för nedsättningen av till exempel långa sponter kan man använda stödspont av metall som efter nedsättningen kan dras upp igen och återanvändas. Plastspont kan precis som järnspont säkras med jordspett och avslutas med hammare. Det finns också speciella hörnprofiler och medel för att göra anslutningarna mer vattentäta.

Använding

 • Hamnar, dammar, kanaler och vattendrag
 • Stabilisering
  • Dammar och vallar
  • Jordsluttningar
  • Diken
  • Vägar
 • Konstruktioner
  • Stödmurar
  • Stödväggar
 • Klimatskydd
  • Kustskydd och högvattenbarriärer
  • Återställande av natur och skogsmark
  • Grundvattenskydd
 • Inneslutning av föroreningar osv.

Fördelar

 • Livslängd på 50 år
 • Produceras huvudsakligen av återvunnen hård PVC (hård PVC = inga ftalater)
 • Finns i olika färger
 • Underhållsfria
 • Rostar inte
 • Angrips inte av saltvatten
 • Angrips inte av trämask
 • Är resistent mot de flesta kemikalier
 • Är lätt att bearbeta
 • Mycket lättare än stål och därför mer användarvänlig

Vi har även en vibrations hammare som vi kan hyra ut som monteras på grävmaskin.

PRODUKTBLAD SPONTAR

Offert/Produktförfrågan

Artikelnr. saknas
Kategorier:

Allmänna frågor

Produktfrågor

Mer information: