Sjökabelskyddsrör Snipp & Snapp SRE

Snipp & Snapp® Panzar är ett robust delbart kabelskyddsrör specialanpassat för tuffa miljöer så som öppen förläggning, havs- och sjökabelförläggning, vindkraftsparker och andra områden där kabelfel blir kostsamma och tidsödande. Snipp & Snapp® Panzar är marknadens enda delbara SRE-rör, vilket betyder att det inte ställs några krav på förläggningsdjup.

Snipp & Snapp® Panzars robusta konstruktion möjliggör ytligare förläggning och kan därmed reducera sprängning, bortforsling av massor samt maskintimmar varpå Snipp & Snapp® Panzar blir en kostnadseffektiv lösning som håller uppe tempot i projekten. 

Snipp & Snapp® Panzar är en vidareutveckling av det populära kabelskyddsröret Snipp & Snapp® och besitter samma egenskaper gällande:

  • Lås och gångjärn förhindrar att halvorna separerar ifrån varandra
  • Hona/hane låssystem förhindrar att de inte separerar mellan i längdled / låsbara i skarven mellan rördelarna
  • Inga verktyg eller förkunskap vid montering behövs

Snipp & Snapp® Panzars konstruktion gör det även möjligt att:

  • Bulta fast rören direkt i berg
  • Hänga rören i bro
  • Fästa sjövikter efter önskat intervallavstånd

Tag gärna kontakt med oss och beskriv ert specifika behov!

Länkar
PRODUKTBESKRIVNING
MONTERING (Film)

Offert/Produktförfrågan

Artikelnr. saknas

Allmänna frågor

Produktfrågor

Mer information:

Monteringsmässigt låser varje rör nästkommande rör, vilket innebär att rören inte kan glida ifrån varandra så att oskyddade ytor uppstår. Rören kommer som standard med kraftfulla lås. Låsen kan fås i valfri färg så som gult för el, grönt för fiber osv. Vid önskemål gjuts bultar in så att halvorna istället skruvas ihop, användbart vid exempelvis öppen förläggning.

Varje Snipp & Snapp® Panzar-rör är 1,0 meter och varje rör är vinklingsbart 7° grader i samtliga riktningar. Detta medför smidig förläggning även om rören behöver justeras i sid- och/eller höjdled. Snipp & Snapp® Panzar är låsbara i skarven mellan rördelarna.

Tag gärna kontakt med oss och beskriv ert specifika behov!