Kontaktedningsstolpar

Kontaktledningsstolpar tillverkas utifrån trafikverkets ritningsunderlag.

Vi arbetar enligt ISO standard 9001, samt SS-EN 3834-2.

Vi är certifierade enligt TransQ vilket gör oss kvalificerade att tillverka produkter för bland andra:

 • Trafikverket
 • Baneservice i Norge
 • Luftfartsverket

Vi är även kvalificerade enligt Sellihca, vilket är ett krav från bland annat företag i kraftdistributionsbranschen.

Svetskompetens
Samtliga av våra svetsare innehar svetskompetens enligt SS EN 287-1.

Offert/Produktförfrågan

Artikelnr. saknas
Kategorier:

Allmänna frågor

Produktfrågor

Mer information:

Egen Varmförzinkning

Vår gryta mäter 6,5 m x 1,4 m x 1,8 m. All varmförzinkning sker enligt standard SS 1461, eller enligt kundspecifika önskemål.

Man väljer varmförzinkning som ytbehandling till gods om godset skall ha:

 • Mycket lång livslängd
 • Låga underhållskostnader
 • Jämn och hög kvalitet även på svåråtkomliga ytor
 • Beläggning som blir lika tjock och skyddande på släta ytor som på skarpa kanter
 • Zinkens elektrokemiska verkan gör att repor och slagmärken är självläkande
 • Möjlighet att övermålas


Mekanisk tillverkning

 • Skärande bearbetning i fleroperationsmaskiner och svarvar
 • Bockning och valsning
 • Svets och montage