Lätt brunnslock i gjutjärn 580-670

Lätt brunnslock i gjutjärn, används till enskilda avloppsbrunnar. Används ofta till trekammarbrunnar som ligger vid eller på infarter till tex garage eller där det kan förekomma biltrafik. Locket väger mindre än 15kg, för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav om belastningsergonomi. Locket klarar en belastning på 1500kg

Locket är helt tät och låses automatiskt med låsarmar. Kan öppnas av slamtömmare

Passar till alla typer av betongbrunnar med invändigt mått 580-670 mm

Produktblad
RSK databas

RSK-nr. 7015067

1 996 kr

Frakt tillkommer i kassan

Artikelnr: 7015067

Allmänna frågor

Produktfrågor

Mer information:

RSK-nr. 7015067
Nu är det slutskruvat!
Modern lättbetäckning i segjärn, utan skruvar. Lock med låsarmar, för att uppfylla boverkets krav om barnsäkerhet. Locket väger mindre än 15kg, för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav om belastningsergonomi. Avsedd för t.ex. trekammarbrunn.

 

Montering
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen “ligga” 5-lOmm under övrig befintlig väg.

 

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.